GastroPanel-tutkimukset

GastroPanel® on ollut mukana lukuisissa tutkimuksissa ympäri maailmaa. Tälle sivulle on koottu lista tärkeimmistä GastroPaneliin® liittyvistä tutkimuksista1-7.

Jo yli 1 000 000 potilasta on testattu GastroPanelilla®, ja useat tutkimukset osoittavat, että biomerkkiainetutkimuksia voidaan käyttää erottelemaan luotettavasti terveet ja sairaat mahat toisistaan1-4. Tutkimuksissa GastroPanel®-tuloksia on verrattu potilaiden biopsianäytteiden histologisiin määrityksiin. Erityisesti testin negatiivinen ennustearvo on ollut korkea (91–100 %) tarkoittaen, että GastroPanelin® antama terveen mahan tulkinta on erittäin luotettava. Lähes tuhat potilasta sisältäneessä populaatiotutkimuksessa tämä arvo oli 98 % 4. Ijiman et al. tutkimuksessa GastroPanel® erotteli terveet mahat sairaista tarkkuudella 94 %, herkkyydellä 95 % ja spesifisyydellä 93 % (n=196). Dyspepsiapotilaiden testaaminen GastroPanelilla® on hyödyllistä mahan limakalvoon liittyvien sairauksien riskien tunnistamisessa ja potilaiden ohjaamisessa oikeisiin jatkotutkimuksiin.

 

Kirjallisuusluettelo

1. Iijima K, Abe Y, Kikuchi R, Koike T, Ohara S, Sipponen P and Shimosegawa T. Serum biomarker tests are useful in delineating between patients with gastric atrophy and normal, healthy stomach. World J Gastroenterol. 2009 February 21; 15(7): 853–859.
 
2. Germaná B, Di Mario F, Cavallaro LG, Moussa AM, Lecis P, Liatoupolou S, Comparato G, Carloni C, Bertiato G, Battiestel M, Papa N, Aragona G, Cavestro GM, Iori V, Merli R, Bertolini S, Caruana P, Franzé A. Clinical usefulness of serum pepsinogens I and II, gastrin-17 and anti-Helicobacterpylori antibodies in the management of dyspeptic patients in primary care. Dig Liver Dis. 2005 Jul;37(7):501-8.
 
3. Väänänen H, Vauhkonen M, Helske T, Kääriäinen I, Rasmussen M, Tunturi-Hihnala H, Koskenpato J, Sotka M, Turunen M, Sandström R, Ristikankare M, Jussila A, Sipponen P. Non-Endoscopic Diagnosis of Atrophic Gastritis with a Blood Test. Correlation between Gastric Histology and Serum Levels of Gastrin-17 and Pepsinogen I. A Multicentre Study. Eur J Gastroenterol Hepatol 2003; 15: 885-891.
 
4. Storskrubb T, Aro P, Ronkainen J, Sipponen P, Nyhlin H, Talley NJ, Engstrand L, Stolte M, Vieth M, Walker M & Agreus L.Serum Biomarkers provide an accurate method for diagnosis of atrophic gastritis in a general population: The Kalixanda Study.  Scand J Gastroenterol 2008; 43:1448-1455.
 
5. Sipponen P, Graham DY. Importance of atrophic gastritis in diagnostics and prevention of gastric cancer: Application of plasma biomarkers. Scand J Gastroenterol 2007; 42:2-10.
 
6. Telaranta-Keerie A, Kara R, Paloheimo L, Härkönen M, Sipponen P. Prevalence of undiagnosed advanced atrophic corpus gastritis in Finland: an observational study among 4256 volunteers without specific complaints. Scand J Gastroenterol 2010; 45:1036-1041.

7. Benberin V, Bektayeva R, Karabayeva R, Lebedev A, Akemeyeva K, Paloheimo L, Syrjänen K: Prevalence of H. pylori Infection and Atrophic Gastritis Among Symptomatic and Dyspeptic Adults in Kazakhstan. A Hospital-based Screening Study Using a Panel of Serum Biomarkers. Anticancer Res. 2013 Oct;33(10):4595-4602

Lisää Gastropaneliin® ja dyspepsiaan liittyvää kirjallisuutta täältä.

Katso myös biomerkkiaineiden tarkemmat kuvaukset täältä.

Hakulomake: