Gastropanelilla saavutettavat kustannussäästöt

Laskentamallin avulla voidaan arvioida kuinka paljon säästöjä syntyy, kun GastroPanelia käytetään vatsavaivaisten ensisijaisena tutkimusmenetelmänä. GastroPanel-tulosten myötä potilaat ohjataan heitä eniten hyödyttävään jatkotoimenpiteeseen. Säästöt perustuvat gastroskopioiden kohdentamisesta niistä aidosti hyötyville. 

Ohessa on yksinkertaistettu sovellus jonka avulla vuosittaisia kustannussäästöjä on mahdollista arvioida.

 

Hakulomake: