Gastropanelilla saavutettavat kustannussäästöt seulonnassa

Laskentamallin avulla voidaan arvioida, kuinka paljon säästöjä syntyy, jos mahasyöpään sairastumista ehkäistään väestöpohjaisen seulontaohjelman avulla. Säästöt perustuvat GastroPanelin kykyyn tunnistaa mahasyövän riskitilat vaiheessa, jolloin syövän kehittyminen on vielä estettävissä ja sairauden hoidosta syntyvät kulut jäävät siten toteutumatta. 

Alla on esimerkki, jossa on käytetty Suomesta saatuja lukuja.

 

Hakulomake: